Seznam hráčů

Vysvětlení: A. 1. jednotlivé sloupce jsou jasně dané a popsané

                  B. Jedna . znamená jedno dobývání (...-3krát dobývání), jeden ! znamená zámek

                      ((.....!-5krát na dobývání) a jednou na zámku, tudíž daný člověk může mít

                      o týden prodloužené expení))

Odkaz na pravidla ohledně expení a dobývání: https://white-hawks.webnode.cz/pravidla/

Kontrolovat se začíná až od 28. 2. 2011. Tudíž 1. týden=28. 2. 2011 - 6.3.2011. Z toho vyplývá, že levely 45-60 musí mít 7. 3. 2011 spněný level, jinak získávají podmínku. Více máte v pravidlech mládeží. Pokud by komukoliv bylo něco nejasné, obrací se na vedení nebo na člený klanové rady.

 


Odkaz na shlednutí v prohlížeči

Tento odkaz je neustále obnovován, takže vidíte průběžně, jak na tom každý z Vás je. Takže si můžete libovolně kontrolova i v průběhu týdne.

 

https://spreadsheets.google.com/pub?hl=en&hl=en&key=0AlGi339lJOfAdEV2Y1dyS1BGS2IyTG5LMHo1Mmx6TVE&output=html