WhiteHawks
Jako jestřáb snášejicí se z nebes na svou kořist, snesli se bílí jestřaby na bojiště, aby na svých křídlech pozvedli slávu Valorianu.

Historie:
Válkou zmítaná země, na severu rozdělená klanovými spory, neschopná udržet si vlastní celistvost, vzhlížela k nejsilnějším zdejším klanům a doufala ve spásu. Dávné křivdy rozdělovaly severské země, jež nedokázaly zábránít vpádu Derionských vojsk.
Čtyři mocné klany usedly k jednacímu stolu a přísahou spečetili osud země. Dokud se bude bílý Jestřáb vznášet nad Valorianem, budou jako jeden muž střežít pevnosti a bránit zemi.


Klany oddané myšlence Bíleho jestřába
Legionáři (elitní klan 2. nejstarší v celém Valorianu)
DrakEnKorin (elitní klan, seskupení elitních hráčů)
Legionáři2 (výcvikový klan, s přísným dohledem, škola Legionářů)
Valheru (výcvikový klan, starostlivě se starajíci o své členy, škola DrakEnKorin)


WhiteHawks - Nábor
od lvl 45 (pouze osvědčené hrdiny Valorianu)
od lvl 50 preferujeme